• Kategorie
  • Szukaj
  • PTAKI WOLNOŻYJĄCE

Dokarmianie ptaków żyjących na wolności to najpopularniejsza forma ich ochrony. W szczególności ma to największe znaczenie na obszarach, których człowiek przez swoją działalność wpływa na zmianę środowiska naturalnego. Głownie strefy miejskie i podmiejskie poprzez swój rozwój ograniczają naturalną przestrzeń życia ptaków i dostępności do naturalnego pożywienia w ilościach zapewniających ich naturalny rozwój. Skutkuje to zmniejszeniem się populacji tych zwierząt. 

Aby zatrzymać ptaki w miastach i ogrodach musimy stworzyć im sprzyjające warunki i zapewnić odpowiedni dostęp do pożywienia. 

image